Menu
Euritmia / Euritmia

Euritmia / Euritmia

Režiser/Director: Enrico Mandirola, Juan Pablo Achner
Producent/Producer: Universidad de los Andes
Zemlja/Country: Colombia/Kolumbija
Trajanje/Duration: 50:00 min

Film je vizuelno putovanje kroz prostore kolektivnog, društvenog i političkog zanimanja za arhitekturuRogelio Salmona u Bogoti. Kroz istraživanje i eksperimentisanje sa pokretnim slikama, rad je sastavljen od devet blokova koji su strukturirani sljedećim redoslijedom: Uvertira, Razmišljanja, Tragovi, Interludijum, Misterija, Memorije, Zaborav, Fuga i Epilog. Šest od njih su tematski blokovi a tri su međusobno povezani. Završna kompozicija pod nazivom "Euritmia" prepliće iskustvo i kompoziciju arhitektonskog prostora sa komunikativnim i čulnim svojstvima audiovizuelnih jezika.

The film is a visual journey through the spaces of collective, social and political vocation in Rogelio Salmona's architecture in Bogota. Through research and experimentation with the moving images, a work composed of nine blocks: Overture, Reflections, Traces, Interlude, Mystery, Memory, Oblivion, Fugue and Epilogue was structured. Six of them are thematic blocks and three are interconnections blocks. The resulting composition entitled "Euritmia " intertwines the experience and the composition of architectural space with the communicative and sensory properties of the audiovisual language.