Menu

Natalija Trivić

Ministar prosvjete i kulture Republike Srpske

Dragica Kovač

Ministar trgovine i turizma Republike Srpske

Srđan Todorović

Direktor Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost

Boško Jugović

Gradonačelnik Pala

Luka Kecman

Dekan Akademije umjetnosti u Banja Luci

Prof. Dr. Tarik Kupusović

Direktor Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu

Milan Trivić

Zamjenik gradonačelnika Sarajeva

Osman Arslanagić

Profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu

Ognjen Begović

Novinar

Kontakt

itcomember