Menu
Making an Ancient Forest - Kalkalpen National Park / Stvaranje drevnešume - Nacionalni park Kalkalpen

Making an Ancient Forest - Kalkalpen National Park / Stvaranje drevnešume - Nacionalni park Kalkalpen

Režiser/Director: Rita Schlamberger, Science Vision Film production
Producent/Producer: Michael Schlamberger, ScienceVision Film production
Zemlja/Country: Austria/Austrija
Trajanje/Duration: 52:00 min

Šta ako bismo mogli pomjeriti sat unaprijed i vratiti u prirodu u njeno netaknuto stanje? - prije nego što je  čovjek "naselio zemlju i pokorio je"... Nacionalni park Kalkalpen je bio komercijalna šumovita zemlja od ranog srednjeg vijeka. Šumarstvo se promijenilo još od tada, ali nikad nije tako radikalno kao što se  mijenja sada. Ovo je vjerovatno najteža odluka koju jedan menadžer šume može donijeti: da zaustavi upravljanje i napusti rad stotine generacija. Međutim, u ovim strmim krečnjačkim planinama u srcu Austrije upravo ova odluka je donešena. Namjera zaista nije bila da se to uništi već da se obnovi.  

What if we could turn back the clock and restore nature to her virgin state? - before man „filled the earth and subdued it... Kalkalpen National Park was commercial timberland since the early middle ages. Forestry has changed since then, but never as radically as it is changing now. This is probably the hardest decision any forest manager can take: to stop managing and abandon the work of a hundred generations. However, in these steep limestone mountains in the heart of Austria exactly this decision has been taken. The intention, though, was not to destroy - but to recreate.