Menu

Akreditacija za autora

AKREDITACIJA ZA UČEŠĆE AUTORA I PREDSTAVNIKA PRODUCENATA NA JAHORINA FILM FESTIVALU-u 2017.
Molimo Vas da pošaljete aplikaciju najkasnije do 15.juna 2017.

Kontakt

itcomember