Menu

Akreditacija za autora

AKREDITACIJA ZA UČEŠĆE AUTORA I PREDSTAVNIKA PRODUCENATA NA JAHORINA FILM FESTIVALU-u 2016.
Molimo Vas da pošaljete aplikaciju najkasnije do 10.08.2016.

Kontakt

itcomember